DENKLİK BELGESİ

“Altınbaş Üniversitesi'ne başvurmadan önce, şartlarımızı sağlayıp sağlamadığınızı kontrol ediniz.”

DENKLİK BAŞVURUSU İÇİN GENEL BİLGİLENDİRME

 

Yurt içinde milletlerarası ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki özel öğretim kurumları ve büyükelçiliklerce açılmış okullar ile yurt içi ve yurt dışındaki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarından alınan belgelerin ülkemizde hangi sınıf, alan, dal veya bölüme eş değer olduğunun tespit edilme işlemine denklik denir.

 

Kimler Başvurabilir?

Yurt içinde milletlerarası ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki özel öğretim kurumları ve büyükelçiliklerce açılmış okullar ile yurt içi ve yurt dışındaki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim görenler başvurabilir.

 

Online Başvuru Sistemi:

E-Denklik: Bu işlemlerin e-Denklik modülü üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilmesidir.

Online başvuru https://edenklik.meb.gov.tr/ adresinden gerçekleştirilir.

 

Açılan sayfa üzerinden online başvuru kısmına tıklayarak başvuru işleminizi başlatabilirsiniz:

 

DENKLİK RESMİ

 

Başvurunuzu sisteme yüklerken başvuru için istenilen belgeler sekmesini kontrol etmenizi önermekteyiz.

 

Online başvuruya tıkladıktan sonra aşağıdaki ekran ile karşılaşıyor olacaksınız:

 

DENKLİK RESMİ1

Bu sayfada sırasıyla tüm bilgileri doldurup, adımları geçerek son aşamada tarih seçme kısmına gelmelisiniz.

Doldurulması gereken kısımlar:

  1. Kişi Bilgileri
  2. Belge
  3. Denklik Merkezi
  4. Randevu

 

Başvuru İçin İstenen Belgeler:

  1. Kimlik belgesi, ikamet izin belgesi, geçici koruma belgesi, uluslararası koruma başvuru sahibi kimlik belgesi, uluslararası koruma statü sahibi kimlik belgesi, vatansız kişi kimlik belgesi, pasaport belgelerinden sadece biri.
  2. Belgelerin noter veya Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikler tarafından onaylanmış Türkçe tercümeleri.

(Noter işlemlerinin yurt dışında yapılmış olması halinde söz konusu belgelerin T.C Konsoloslukları tarafından onaylatılması gerekmektedir.)

 

Ara sınıflar için;

  1. Eğitim aldığı son yıla ait okul tarafından onaylı karne, ayrılma belgesi veya varsa diploma.


Mezunlar için;

  1. Apostil, Apostil olmadığı durumlarda eğitim bakanlığı, dışişleri bakanlığı ya da büyükelçilik onaylı diploma/diploma almaya hak kazandığına dair belgeler.
    (Bu belgelerin onay/mühür gözükecek şekilde eksiksiz olarak yüklenmesi gerekmektedir. Aksi halde başvuru sırasında denklik işlemleri iptal edilecektir. Ayrıca gerek görülmesi halinde denklik merkezleri tarafından başvuru sahibinden önceki yıllara dair transkriptleri de istenebilir.)

Değerlendirmenin sorunsuz şekilde ilerlemesi için girilen bilgilerin doğruluğuna dikkat etmeniz önem arz etmektedir.

Başvurunun son aşamasında uygun tarih ve saat seçimi önemlidir. Bu tarihte seçmiş olduğunuz merkezde ve saatte orada olmanız beklenmektedir.


Özel durum kapsamında başvuruda bulunacak kişilerden istenen belgeler:

1. Savaş, afet ve/veya sığınma nedeniyle belgelerini ibraz edemeyenler,
2. “Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Kimlik Belgesi” veya “Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi” sahibi olanlar,
3. Mahkeme kararıyla eğitim tedbiri kararı alınan kişilerin öğrenim belgeleri yok ise sadece bahse konu belgelerini yüklemeleri yeterlidir.


Bunlara ek olarak aşağıda yer alan durumlar mevcut ise bunların da göz önüne alınarak eklenmesi;

1. 18 yaşından küçükler için anne/babasının kimlik/pasaportu,
2. 18 yaşından küçük olup da üniversiteye kayıt yaptıracaklar için veli muvaffakatnamesinin aslı ve onaylı tercümesi(gerek varsa), üniversite ön kayıt belgesi/öğrenci belgesi,
3. Anne/babası ayrı olanlar için öğrenci velayetinin başvuru sahibinde olduğuna dair velayetnamenin aslının ve onaylı tercümesi,
4. Evlenme, boşanma vb. nedenlerle öğrenim belgesi ile kimlik/pasaporttaki soyadında değişiklik var ise evlilik cüzdanının ve/veya nüfus kayıt örneğinin yüklenmesi gerekmektedir.

Rotasyon ve personel değişiminden dolayı yeni açılan denklik merkezlerinde randevu planlamasıyla ilgili bazı aksaklıklar yaşanabilmekte ve bu sebeple tarih ve saatler gözükmemektedir. Bu durumda herhangi bir kısıtlama olmadan istediğiniz başka bir denklik merkezinden randevu alabilirsiniz.

Recent Posts

Whatsapp