BAŞKANIN MESAJI

cagri hoca

 

Sevgili Gençler,

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi), 2008 yılında Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından kuruldu ve ilk öğrencilerini 2011-12 akademik yılında almaya başladı. Bir üniversite için kısa sayılacak bir süre içinde önemli atılımlarda bulunduk.

Bugün, 8 fakülte, 3 enstitü, 2 meslek ve 1 yüksekokul bünyesinde toplamda 24 lisans,19 önlisans, 19 yüksek lisans ve 3 doktora programı ile eğitim faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Gelecek sene bunlara ek olarak 6 önlisans, 3 lisans, 8 yüksek lisans ve 1 doktora programı daha açmayı hedefliyoruz.

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçtiğimiz süreçte evrensel standartlarda öğrenciler yetiştirmek, öğrencilerimizin gelişen dünyaya uyum sağlaması ve değişime katkı sunması önemli önceliklerimiz.Altınbaş Üniversitesi, dinamik, eğitimde niteliğe önem veren ve temel ilkelerine bağlı kalmak suretiyle yenilikçi anlayışını vizyonuna yansıtan bir üniversitedir. Amacımız öğrencilerimizin ve mensuplarımızın huzurlu bir ortamda çalışmalarını sağlamak ve mesleklerini dünyanın her yerinde icra edebilecek yetkinlikte mezunlar vermektir. Günümüz koşullarında akademik formasyon, rekabet için gerek şart olmasına rağmen yeter şart olmaktan çıkmıştır. Bu açıdan öğrencilerimizin sosyal açıdan da gerekli donanımları kazanmalarına son derece önem veriyoruz.

Öğrencilerimizin kulüplerinde aktif olarak rol almalarını teşvik ediyor, sosyal sorumluluk, kültür, sanat, spor etkinliklerinde sosyal becerilerini geliştirmelerini sağlayacak ortamı hazırlamak için üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz.

Demokrasi kültürünün kökleşmesi de bir diğer önem verdiğimiz husus. Üniversitemizde düzenlediğimiz ‘Öğrenci Forumları’ ile öğrencilerimiz, üniversiteleriyle ilgili düşüncelerini bizlerle paylaşıyor, ilgili konularda fikirlerini savunuyorlar ve yaşadıkları katılımcı demokrasinin gereklerine uygun olarak, üniversitemizin stratejik planının oluşturulması ve kendilerini ilgilendiren kararların alınma süreçlerine öğrencilerimizi de dahil ediyoruz.

Üniversitemizin kurucu vakfımızın avantajından yararlanarak iş dünyasıyla entegre bir biçimde çalışmasını, öğrencilerimizin henüz öğrenim görmekteyken iş deneyimi edinmelerini önemsiyoruz. Bunun için öğrencilerimiz ile özel sektör arasında gerekli bağlantıları sağlayan bir birimimiz bulunuyor. Uluslararası anlaşmalar, değişim programları yoluyla öğrencilerimizin yurtdışı deneyimi edinmelerinin yanında, yurtdışındaki prestijli üniversitelerle ortak diploma programlarımızla öğrencilerimizin niteliklerini artırmayı hedefliyoruz.

Altınbaş Üniversitesi, bu hedefleri ve anlayışıyla, özgür ve eleştirel düşüncenin hâkim olduğu bir ortamda, değerlerine bağlı, yetkin, donanımlı, yenilikçi, analitik düşünce sistematiğine sahip bireylerin yetişmesi konusunda çalışmalarına devam edecektir.

Sevgili öğrencilerimiz bana aşağıdaki mailden her zaman ulaşabilirsiniz. Tüm maillerinize bizzat cevap veremeyebilirim ama konuyla ilgili birimimiz tarafından takip edilmesini ve size geri bildirim yapılmasını mutlaka sağlarım.


Sevgilerimle,

Prof. Dr. Çağrı Erhan

Rektör

Recent Posts

Whatsapp