Öğrenim Ücreti

                                     y

 

Programlar

Yıllık Eğitim Ücreti (KDV dahil)

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

8500 $

İşletme Fakültesi

8500 $

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

8500 $

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

8500 $

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

8500 $

Hukuk Fakültesi

8500 $

Eczacılık Fakültesi

15000 $

Diş Hekimliği Fakültesi

20000 $

Tıp Fakültesi

25000 $

Fen Bilimleri Enstitüsü

6900 $ (tüm program ücreti)

Sosyal Bilimler Enstitüsü

6900 $ (tüm program ücreti)

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

25000 $ (yıllık ücret)

Doktora Programları

19800 $ (tüm program ücreti)

 

Ücret İadesi Politikası:

 

  1. Öğrenci kabul mektubu alabilmek için, teklif mektubunu takiben, üniversitenin banka hesabına depozito ödemesini yapmalıdır.
  2. Öğrenci kayıt olduğunda, depozito ödemesi öğrenim ücretinden düşülecektir.
  3. Depozito ödemesi, öğrencinin depozito tutarından fazlasını ödemesi durumu dışında hiçbir koşulda kesinlikle iade edilmez.
  4. Para iadesi almaya hak kazanabilmek için, öğrenci lisans/lisansüstü dersler başlamadan bildirimde bulunmalı ve derslerden çekilmelidir. Öğrenci derslere başladığı takdirde, iade almaya uygun bulunmayacaktır. 
  5. Para iadesi, öğrencinin adına ödemenin alındığı aynı kişi ya da gruba yapılır.
  6. Depozito ödeme planı aşağıdaki gibidir:

Programlar

Depozito Ödemesi

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

1000 $

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

1000 $

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

1000 $

İşletme Fakültesi

1000 $

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

1000 $

Hukuk Fakültesi

1000 $

Eczacılık Fakültesi

7500 $

Diş Hekimliği Fakültesi

10000 $

Tıp Fakültesi

12500 $

Enstitü (Mezun) Programları

1000 $

 

  • Lisans öğrencilerinin kaydoldukları her akademik yıl için ödeme yapmaları gerekir. Öğrenciler, akademik yılın başında tam ödeme yapma veya iki taksitte ödeme yapma seçeneğine sahiptirler.
  • Lisansüstü öğrencilerden, programın ilk akademik yılında program ücretlerini tam olarak ödemeleri beklenmektedir. Öğrenciler, akademik yılın başında tam ödeme yapma veya iki taksitte ödeme yapma seçeneğine sahiptirler.
  • Akademik yarıyılda derslere kayıt dönemi geçtikten sonra yapılan her ödemeye %5 geç ödeme cezası uygulanır.

Öğrenim ücretleri %8 oranında KDV içerir.

     Öğrenim ve ücretleri, ödeme yöntemleri ve diğer finansal konular hakkında daha fazla bilgi almak için..

 

Kardeş İndirimi Başvuru Formu

Altınbaş Üniversitesi Burs Yönergesinin 9. maddesi kapsamında; öğrencilerin kardeş indiriminden faydalanabilmesi için kardeşlerin aynı akademik yıl içerisinde Altınbaş Üniversitesi ön lisans ve/veya lisans programlarında kayıtlı olması gerekir.

Kardeş indirimi sadece eğitim ücreti için geçerlidir ve her yeni akademik yılda yenilenmesi gerekir.

Kardeş indirimi başvurusunun her akademik yılın başında ders ekleme-bırakma süresi sonuna kadar yapılması gerekmektedir.

Başvuru sahiplerinin kardeş olduklarını belgeleyen evraklar (vukuatlı nüfus kayıt örneği veya nüfus cüzdan fotokopisi) ile başvuru yapmaları zorunludur.

 

AU » Kardeş İndirimi Başvuru Formu (altinbas.edu.tr)

Recent Posts

Whatsapp