Giriş Koşulları

“Altınbaş Üniversitesi'ne başvurmadan önce, şartlarımızı sağlayıp sağlamadığınızı kontrol ediniz.”

Vatandaşlık Koşulları:

Lisans Programı İçin Başvuranlar;

Liseden mezun olmaları veya mezuniyet bekliyor olmaları şartıyla;

  • Uluslararası öğrenciler,
  • 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu, 7. Maddesinde belirtilen “ Yurt dışında ya da Türkiye’de, Türk anne ve babanın evliliğinden doğmuş herkes Türk vatandaşıdır” bendine istaneden; doğuştan Türk vatandaşlığına sahip olup vatandaşlıktan çıktıklarını bildirenler, ve onların vatandaşlıktan çıkma belgesinde anılan 18 yaş altı çocukları (“Yurtdışından Gelen Başvurular” kategorisinde başvuru yapmak isteyen adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelenmeleri gerekmektedir),
  • Doğuştan başka bir ülke vatandaşlığı olup, sonradan Türk vatandaşlığı edinmiş olan,
  • Türk vatandaşlığı olan ve lise eğitimini başka bir ülkede tamamlamış olanlar – lise eğitimini başka bir ülkedeki bir Türk kurumunda tamamlamış olanlar dahil. (Lise eğitimini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tamamlayanlar bu kuraldan muaftır.)
  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığı olan, 2005-2010 arasında yurt dışında GCE AL sisteminde bir lise eğitimine kayıt olup tamamlayanlarda olduğu gibi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ikamet eden ve lise eğitimini GCE AL sisteminde tamamlayanlar,

 

uluslararası öğrenci statüsünde Altınbaş Üniversitesi’nde okumak için başvuru yapabilirler.

 

Aşağıdaki statülerde başvuranlar;

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar ve lise eğitimini Türkiye Cumhuriyeti ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tamamlayanlar,
  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığı olanlar (lise eğitimini KKTC’de GCE AL sisteminde tamamlayanlar ve 2005-2010 arasında yurt dışında GCE AL sisteminde bir lise eğitimine kayıt olup tamamlayanlar hariç),
  • Çift vatandaşlık sahibi olup, vatandaşlıklarından biri doğuştan Türkiye Cumhuriyeti olanların durumu ilk bölüm 2. Maddede belirtildiği gibidir. (Lise eğitimlerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti harici başka bir ülkede tamamlamış olanlar ve lise eğitimlerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti harici başka bir ülkede bir Türk kurumunda tamamlamış olanlar hariç),
  • Çift vatandaşlık sahibi olup, vatandaşlıklarından biri doğuştan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olanlar (Lise eğitimini KKTC’de GCE AL sisteminde tamamlayanlar ve 2005-2010 arasında yurt dışında GCE AL sisteminde bir lise eğitimine kayıt olup tamamlayanlar hariç),
  • Doğuştan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına sahip olan ve lise eğitimini Türkiye’deki bir elçilik ya da diğer yabancı kurumlarda tamamlayanlar,

uluslararası öğrenci statüsünde başvurmaya uygun değildir.

Lisansüstü Program Başvuruları İçin;

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında bir ülkenin vatandaşlığına sahip olanlar, Altınbaş Üniversitesi’ndeki lisansüstü programlara uluslararası öğrenci statüsünde başvuru yapabilir.

 

 

Akademik Koşullar;

Lisans Programı Başvuruları İçin;

Altınbaş Üniversitesi lisans programı başvuruları için kabul edilen sınavlar ve minimum puanlar için lütfen tıklayınız.

 

Denklik Belgesi (Lisans programlarına kayıt olmak isteyen öğrenciler için: Yurt dışında alınan Lise derecelerinin Türkiye’de alınan lise derecesine denk olduğunu gösterir bu belge yurtdışında Türkiye Cumhuriyeti Eğitim Müşavirliklerinden, Türkiye'de ise İl Millî Eğitim Müdürlüklerinden temin edilebilir. Lisansüstü programlarına kayıt olmak isteyen öğrenciler için: Bu belge, daha evvel eğitim alınan yükseköğrenim kurumlarının Türkiye’de tanındığını gösterir. Belge, Türkiye Yükseköğrenim Kurulu’ndan (YÖK) temin edilebilir) ile ilgili detayları aşağıdaki linkten inceleyebilirsiniz:

Denklik Başvurusu Bilgilendirme Formu

 

Lisansüstü Program Başvuruları İçin;

UK NARIC (Birleşik Krallık Ulusal Akademik Tanıma Merkezi) tarafından tanınan bir üniversiteden, dört yıllık bir lisans bölümü tamamlamış olan (eğer eğitim alınan ülkedeki bütün lisans derecelerinin süresi 3 yıl değilse)  uluslararası öğrenciler Altınbaş Üniversitesi’nde lisansüstü bir programa başvuru yapabilir. Doktora başvuruları için, öğrencilerin aynı zamanda tezli bir yüksek lisans derecesine sahip olmaları gerekmektedir.

Ancak, lisansüstü enstitüleri, başvuru programına bağlı olarak daha fazla dokümantasyon ve / veya sınav sonuçları talebinde de bulunabilirler. Böyle bir durumda, uluslararası ofis başvurunuzla beraber dokümantasyon talebinde bulunmak için sizinle bağlantıya geçmektedir.

Lütfen, akademik şartları sağlayıp seçtiğiniz programa kabul almış olsanız bile, önceden çalışmış olduğunuz alan seçmiş olduğunuz bölüm alanının dışında ise, sizden program eğitiminize başlamadan önce bilimsel hazırlık dersleri almanız talep edilebileceğine dikkat ediniz.

 

Dil Koşulları;

Eğitim dili İngilizce olan bir programda okumak istiyorsanız, İngilizce yeterlilik koşullarımızı sağlamanız gerekmektedir. Yeterlilik sınavımızda ya da senato tarafından tanınan uluslararası sınavlardan birinde geçerli minimum puanı elde edebilen öğrenciler, birinci sınıfa başlayabilirler.

 

Sınav

Geçerlilik Süresi

Geçerli En Düşük Puan

Yabancı Diller Okulu Dil Yeterlilik Sınavı

 

60/100 lisans derecesi isteyen öğrenciler için

B1 Fen Bilimleri Enstitüsü altındaki programlar için

B1 Sosyal Bilimler Enstitüsü altındaki programlar için

B1 Sağlık Bilimleri Enstitüsü altındaki programlar için

TOEFL IBT

(TARİHİ GEÇMİŞ BELGELER VE HOME EDITION TOEFL SONUÇLARI KABUL EDİLMEMEKTEDİR)

2 Yıl

65 lisans derecesi isteyen öğrenciler için

65 Fen Bilimleri Enstitüsü altındaki programlar için

65 Sosyal Bilimler Enstitüsü altındaki programlar için

65 Sağlık Bilimleri Enstitüsü altındaki programlar için

PTE Akademik

2 Yıl

55 lisans derecesi isteyen öğrenciler için

55 Fen Bilimleri Enstitüsü altındaki programlar için

60 Sosyal Bilimler Enstitüsü altındaki programlar için

N/A Sağlık Bilimleri Enstitüsü altındaki programlar için

FCE

2 Yıl

C lisans derecesi isteyen öğrenciler için

C Fen Bilimleri Enstitüsü altındaki programlar için

C Sosyal Bilimler Enstitüsü altındaki programlar için

B Sağlık Bilimleri Enstitüsü altındaki programlar için

CAE

2 Yıl

C lisans derecesi isteyen öğrenciler için

C Fen Bilimleri Enstitüsü altındaki programlar için

C Sosyal Bilimler Enstitüsü altındaki programlar için

B Sağlık Bilimleri Enstitüsü altındaki programlar için

CPE

2 Yıl

C bütün programlar için

YDS

2 Yıl

80 bütün programlar için

 

Eğer öğrenciler üniversite tarafından tanınan geçerli bir uluslararası sınav sonucuna sahip değilse, tercih ettikleri bölüme girebilmek için Altınbaş Üniversitesi’nde İngilizce Yeterlilik Sınavına girebilecekler.

PhD öğrencileri, yukarıda belirtilen sınav sonuçlarından geçerli puan aldıkları bir tanesini, İngilizce Yeterlilik Sınavını geçmiş olsalar dahi ve bölümlerinin eğitim dilleri göz önünde bulundurulmaksızın, kayıt öncesinde okula vermeleri gerektiğine ve başvurularındada sisteme yüklemeleri gerektiğine dikkat etmelidirler.

Eğer İngilizce sınav sonucunuz, seçtiğiniz bölümün İngilizce yeterlilik koşullarını karşılayamıyorsa, öğrencilerin ders programlarına en iyi şekilde geçiş yapmalarını sağlayacak İngilizce Hazırlık Programına katılım sağlamaları gerekecektir. 

Temel İngilizce Hazırlık Programı 8 hafta süren 4 bölümden oluşmaktadır. Altınbaş Üniversitesi Hazırlık Okulu öğrencilerine, ders programlarındaki akademik çalışmalarını yürütebilecekleri seviyede bir İngilizce bilgisi sağlamayı amaçlamaktadır. Program, Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi (CEFR) kapsamında, öğrencilere okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini geliştirme konusunda yardım etmeyi amaçlamaktadır.

Altınbaş Üniversitesi Hazırlık Okulu, modüler sistem uygulamaktadır. Program dört seviye içermektedir (A1, A2, B1, B2).

Akademik yılın başında kayıt olan öğrenciler, Seviye Tespit Sınavına katılır ve aldıkları puanlara göre uygun seviyelere yerleştirilirler. Okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerileri Seviye Tespit Sınavında değerlendirilir. Geçer not alan öğrenciler Yeterlilik Sınavına katılırlar. Yeterlilik Sınavını geçen öğrenciler fakültelerine geçerek bölümlerine başlayabilirler.

İngilizce Hazırlık okulu ücretinin kabul edilen bölümün ücreti ile aynı olduğuna dikkat ediniz. Bu da, İngilizce Yeterlilik Sınavında başarılı olamamanız ve İngilizce Hazırlık Okuluna yerleştirilmeniz durumunda, kayıt olduğunuz bölüm ücreti ile aynı ücreti ödeyeceğiniz anlamına gelmektedir.

Eğitim dili Türkçe olan bir programda okumak istemekteyseniz, Türkçe yeterliliğinizi kanıtlamak için TÖMER B2 Sertifikası getirmeniz gerekmektedir. Eğitim dili Türkçe olan programlar için Türkçe yeterliliklerini kanıtlayamayan öğrenciler, derslerine katılım sağlayamayacaklardır.

 

Recent Posts

Whatsapp